Pædagogisk Læreplan

Alle vuggestuer og børnehaver skal lave en skriftlig pædagogisk læreplan, som er udgangspunkt for det pædagogiske arbejde i hverdagen

Det pædagogiske personale i daginstitutionen sætter, med udgangspunkt i børnegruppen, mål for arbejdet med børnene indenfor følgende temaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sproglig udvikling
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier
  • Børnemiljøet

På den måde sikre det pædagogiske personale, at børnenes hverdag er præget at aktiviteter og oplevelser, som giver børnene de bedste betingelser for at lære og udvikle sig.