Sikkerhed for børnene

Børn i vores varetægt

I Børnehuset Troldblomst bruger vi Kolding kommunes Nemintra system. Dette sikrer at vi har overblik over hvilke børn vi har i vores institution fra dag til dag. I forældre skal altid tjekke jeres barn ind og ud på ipad og meddele hvis jeres barn holder en fridag, er syg eller holder ferie.  

Børn på tur.

Det personale der er på tur, har overblik over de børn der er med. Børnene går to og to eller sidder i klap/barnevogn, alt efter alder, når det er ved veje vi færdes. På stisystemer, i park og skov, går børnene "frit". Der er altid en voksen i fortroppen og en bagerst. Børnene bliver talt undervejs, også når vi skal ind og ud ad offentlige transportmidler. Der er altid en mobil med på tur. Personalets viden om børnene inddrages også i de forholdsregler vi gør os, uden for institutionen.

Jo mere et barn er vant til at færdes rundt i by, skov osv., des mere sikkert er det at have med. Hvis et barn bliver væk på turen, vil der blive ledt i nærheden og mindst en voksen bliver tilbage i området med en mobil. Der bliver ringet til institutionens ledelse, som tager affære på det videre forløb. Der bliver taget kontakt til forvaltningen, politi og forældre, i nævnte rækkefølge. Efterfølgende bliver der lavet en skriftlig redegørelse.

 Børn på legepladsen.

Der kan være op til 5 børnehavebørn alene på legepladsen. De skal min. være 4 år. Det er personalet der har kompetencen til at vurdere, om det enkelte barn kan varetage dette ansvar, sammen med de andre børn. Det er den medarbejder der har givet børnene lov til at være alene derude, der har ansvaret for, at der bliver kigget til dem, hver 10-15. minut. 

Når der er mere end 5 børn ude, følger der altid personale med. Personalet cirkulerer rundt på legepladsen, og er der overblik nok, fordyber de sig i leg med børnene, forskellige steder rundt på legepladsen.

Personalet undersøger legepladsen for glasskår, cigaretskod, legeredskaber der er gået i stykker osv. på deres første runde rundt derude.

"Hovedlågen" er altid lukket og de andre låger i hegnet er låst. Det er kun voksne der åbner og lukker låger i Børnehuset Troldblomst.

Legepladsen er underlagt Kolding kommunes sikkerhedsinspektioner. Der må ikke ligge hårde genstande i faldunderlaget under gyngerne, eller ved rutchebanens afslutning.

Børn der kommer til skade

 Hvis et barn kommer til skade, vurderer personalet barnets tilstand og omfanget af skaden og ringer til forældrene efter behov. Det er forældrene der får ansvar for at beslutte, om der skal søges lægehjælp ved mindre skader. Er det en alvorlig skade ringer vi efter hjælp fra alarmcentralen. Forældre vil altid blive kontaktet ved skader der er ud over hudafskrabninger, småsår, rifter o.lign.

Hvis et barn forlader institutionen.

Hvis personalet i længere tid ikke har set et barn, indledes der straks en "eftersøgning" både inde og ude. Har barnet forladt institutionen, undersøger vi nærområdet, og kan have brug for hjælp fra forældre der er for at aflevere/hente. Forældrene til barnet bliver kontaktet og orienteret, politi kontaktes for assistance og forvaltningen underrettes. Der skal efterfølgende laves en skriftlig redegørelse af situationen.

         

Bål på legepladsen

Når der tændes bål, er der altid en medarbejder, der har det overordnede ansvar for at der er voksne til stede ved bålet, indtil det er helt slukket igen.

Tændstikker og evt. andet optændingsmateriale lægges på øverste hylde i bålskuret/ eller i lommen efter endt brug.

Ved brand

Personalet er instrueret i en bestemt evakueringsplan, som er tilgængelig på alle stuer. Vi har overblikket over fremmødte børn på ipad, så derfor er det vigtigt med ind-og udtjekning. Vi har brandalarm der går direkte til centralen og der er installeret sensorer i institutionen. Vi afholder indimellem brandøvelse, så børnene har en tryghed i hvad der kan ske, hvis uheldet er ude, og så personalet er trænet i deres handleplan. I vil blive kontaktet, hvis det er nødvendigt at i henter jeres børn.