Syge børn skal passes hjemme. Vi er mange samlet i institutionen og smitten spreder sig hurtigt, når børn møder op med sygdom. Børnene skal kunne klare en almindelig hverdag, deltage i aktiviteter og være ude, samt være en del af fællesskabet. Hvis man ikke er frisk, er det rigtig hårdt at være et lille barn i institution. Panodil kan bruges til at slå feber ned derhjemme, så barnet kommer lettere igennem et sygdomsforløb. Vi anbefaler at man ikke giver sit barn Panodil, for at det kan klare nogle timer i institution, da smitten så er i omløb. Vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer for børn og sygdom. Kolding kommune har udspecificeret retningslinjer for øjenbetændelse. Det kan I læse om i underpunktet.