Kultursamarbejde med Christiansfeldcentret.

Vi har et tæt samarbejde med kulturformidlerne i Christiansfeldcentret. Vi har i fællesskab udarbejdet et forløb, hvor Storetroldene, som er de ældste børnehavebørn, bliver introduceret til den Unesco Verdensarv, vi bor midt i. Via dette samarbejde får børnene en viden om det særlige, der er i byen med Brødremenigheden som omdrejningspunkt. De får ture rundt i byens bygninger, ser alle brønde, de laver spejlinger og måler områder op i særlige måleenheder og hører fortællinger om, hvordan det var at bo i Søster- og brødre husene. Der er udarbejdet vendespil og puslespil med foto fra byen, som vi hygger med under hvælvingerne i kælderen under Søsterhuset.  Vi prioriterer, at denne introduktion sker med en god blanding af sansninger, fortællinger, leg og bevægelse, så alle kan være med. Denne særlige måde at samarbejde med andre faggrupper på om formidling af kultur, formidler vi til pædagogstuderende under UCsyd Campus Kolding og til pædagoger i læreplansnetværket i Kolding kommune.