Storetrolde

Fra 1. september, samler vi de største børnehavebørn på en stue. Den hedder Storetrolde stuen. Dette gør vi for at kunne tilpasse aktiviteterne til de behov de største børn har. De fleste skal videre i GLO (glidende overgang på skolen som starter 1. april) og efterfølgende i skole. Der er visse færdigheder der skal udfordres, for at overgangen til skoleverden bliver lettere. Børnene skal være stærke i at danne relationer med andre børn, de skal kende de usagte spilleregler der i relationer mellem børn. De skal kunne agere i konflikter uden at give op. De skal selv have en fornemmelse for hvad der er rigtigt og forkert, skal kunne modtage kollektive beskeder og være selvhjulpne i påklædning og toiletbesøg, skrive sit navn, klippe med en saks og kunne koncentrere sig i kortere stunder. Vi støtter og udfordrer dem i denne periode på Storetroldestuen. Får man brug for endnu et år i børnehaven inden skolestart, kan alle disse færdigheder sagtens bruges, når man skal begå sig som den største i institutionen et år mere. det halve år hos Storetroldene slutter med en overnatning i Børnehaven, hvor der bliver hygget med leg, film, snolder og andet. Børnene ser virkelig frem til denne tradition.