Storetrolde

Fra 1. april skifter de største børn, der har alderen til skolestart det efterfølgende år, stue og bliver Storetrolde. Sommeren bruges på at falde til blandt de nye venner, i de nye fællesskaber og med de nye voksne. Fra 1. september starter stuen et forløb som forbereder børnene til GLO-start.  Dette gør vi for at kunne tilpasse aktiviteterne til de behov de største børn har. De fleste skal videre i GLO (glidende overgang på skolen som starter 1. april) og efterfølgende i skole. Der er visse færdigheder der skal udfordres, for at overgangen til skoleverden bliver lettere. Børnene skal være stærke i at danne relationer med andre børn, de skal kende de usagte spilleregler der i relationer mellem børn. De skal kunne agere i konflikter uden at give op. De skal selv have en fornemmelse for hvad der er rigtigt og forkert, skal kunne modtage kollektive beskeder og være selvhjulpne i påklædning og toiletbesøg, skrive sit navn, klippe med en saks og kunne koncentrere sig i kortere stunder. Vi støtter og udfordrer dem i denne periode på Storetroldestuen. Vi har et tæt samarbejde med Christiansfeld skole. Vi besøger hinanden og får indsigt i hinandens hverdage. Får man brug for endnu et år i børnehaven inden skolestart, skal forældrene søge om skoleudsættelelse. Hvis man bliver endnu et år,  kan alle disse færdigheder sagtens bruges, når man skal begå sig som den største i institutionen.