Sygdom

Ifølge sundhedsstyrelsens retningslinjer kan et barn ikke anses for rask,

medmindre det er feberfrit og almen tilstanden er upåvirket.

I praksis vil dette sige, at barnet skal kunne klare, at være blandt de

andre børn, og skal kunne klare at deltage i institutionens hverdag og

de aktiviteter der foregår, både ude og inde. Der er stor forskel på at være

derhjemme, når man er lidt sløj, og at være i institution, blandt mange andre.

Vi vurderer barnets helhedstilstand, og kontakter jer hvis vi oplever at barnet

ikke har det godt.

I kan læse mere her: www.sundhedsstyrelsen.dk