Forældresamarbejde

Forældre og personale er en stor og vigtig del af børnenes hverdag. Et godt samarbejde mellem os er rigtig vigtigt, for at sikre en god sammenhæng mellem hjemmet og institutionen. Det er altid godt med en lille bemærkning ved aflevering og afhentning, hvis der er mulighed for det. De dybere samtaler sætter vi særskilt tid af til.

Samtaler:

Inden barnet starter i vuggestue eller børnehave, holder vi en opstartssamtale, hvor den pædagog der bliver kontaktperson for jeres barn, deltager. Til denne samtale fortæller I om jeres barn og pædagogen giver informationer om institutionen, pædagogikken, pædagogiske lærerplaner, Program for læringsledelse, aktiviteter osv.

4-6 måneder efter start, tilbydes forældrene en opfølgningssamtale. Her vil I høre om hvordan det går med barnet i institutionen. Hvordan det trives, hvem det leger med, hvordan personalet oplever de personlige og sociale kompetencer. Hvordan barnet ligger udviklingsmæssigt. I har mulighed for at fortælle, hvordan I har oplevet starten og hvad I ellers har brug for at komme omkring.

I november tilbydes der samtale med forældre til de børn, som skal tilmeldes skole i det efterfølgende skoleår. Her vil I høre om barnets udvikling og relationer, hvilke aktiviteter der er i fokus på "Storetroldestuen", hvordan I kan bedst kan støtte barnet derhjemme osv. Vi tager ved samtalen udgangspunkt i Kompetencehjulet, som er et pædagogisk værktøj, som giver et billede af  barnets kompetencer.

Derudover er I altid velkommen til at bede om en samtale med personalet, hvis I har brug for at drøfte noget. De vil også henvende sig, hvis de har behov for at drøfte noget omkring barnet, med jer.

Arrangementer:

Forældrebestyrelsen og institutionen planlægger i fællesskab forskellige sociale og faglige arrangementer. Der er sommerfest, arbejdsdag, fællesspisning og forældremøde. Personalet deltager på skift til disse arrangementer.