GLO - Glidende overgang

I Kolding kommune arbejder man systematisk med at skabe en tryg overgang og sammenhæng mellem børnehave og skole. Hvert år tilbydes de kommende skolebørn, at starte i glidende overgang pr. 1. april. Glidende overgang er en slags "før-SFO" hvor børnene har deres hverdag i skolens lokaler og sammen med SFO børnene om eftermiddagen. Vi samarbejder med den kommunale folkeskole i skoledistriktet og sender den medarbejder der har haft børnene på "Stortroldestuen" med i noget af GLO-tiden. Ved at tilbringe 3 måneder før skolestart, på skolen, med kendte voksne bliver overgangen til skolen mere tryg og genkendelig. De aktiviteter børnene har arbejdet med i børnehaven, arbejder de videre med i GLO.