GLO - Glidende overgang

I Kolding kommune arbejder man systematisk med at skabe en tryg overgang og sammenhæng mellem børnehave og skole. Hvert år tilbydes de kommende skolebørn, at starte i glidende overgang pr. 1. april. Glidende overgang er en slags "før-SFO" hvor børnene har deres hverdag i skolens lokaler og sammen med SFO børnene om eftermiddagen. Vi samarbejder med den kommunale folkeskole i skoledistriktet og sender den medarbejder der har haft børnene på "Stortroldestuen" med i noget af GLO-tiden. I 2020 vil det være 14 dage vi deltager i GLO. Det er den tid børnene lærer de nye rammer og de nye voksne at kende. Vi vil arbejde ind i at sikre overgangsmarkører, så der er noget genkendeligt fra hverdagen i børnehaven børnene får med til GLO. Det kendte som børnene har erfaring med er med til at gøre alt det nye lettere at omgås.. Dette vil være med til at sikre en vis tryghed i opstarten.