Madordninger

I Troldblomst er der kommunal madordning for vuggestue-og gæstehusbørn, som ligger i prisen for pasning. Forældrebestyrelsen har ved afstemning blandt de øvrige forældre, vedtaget madordning for børnehavebørnene. Denne ordning er forældrebetalt og koster 636kr. pr. måned pr. barn.